MAPLE LEAF UP was the first Canadian supply route to the North-West European front in 1944-1945. This page is about the liberation of the north of Holland by the Canadians in April 1945. 

Een bord op de linker Rijnoever in Duitsland markeert de Canadese opmars naar het noorden.

A shield on the left bank of the Rhine in Germany marks the Canadian advance to the north.

Queen Own Cameron Highlanders of Canada met vrachtwagens op weg naar Hoogeveen and Beilen by truck, 11 april 1945

Queen Own Cameron Highlanders of Canada on the way to Hoogeveen and Beilen by truck, 11 april 1945

Balkbrug, 11 april 1945

Balkbrug, 11 april 1945

Balkbrug. 11 april 1945. Ontmoeting tussen mannen van The Fort Garry Horse en de Special Air Service paratroopers die waren gedropt in de nacht van 7 op 8 april.

Balkbrug. 11 april 1945. Men of The Fort Garry Horse en de Special Air Service paratroopers meet who were dropped in the night of 7 and 8 april 1945.

Balkbrug, 11 april 1945. Melk voor de Canadese bevrijders.

Balkbrug, 11 april 1945. Milk for the Canadian liberators.

Major L. H. Brown of the 7th Field Company, Royal Canadian Engineers in gesprek met een lid van de Ondergrondse bij de tijdelijke brug, gemaakt door burgers en militairen, over de  Dedemsvaart.

Major L. H. Brown of the 7th Field Company, Royal Canadian Engineers in discussion with a member of the underground by a temporarely bridge across Demensvaart made by civilians and military.

The Regina Fifle Regiment met een gevangen genomen SS-sluipschutter.

The Regina Fifle Regiment with a prison SS sniper.

Geraakte Poolse carrier bij Borger.

Hit carrier near Borger.

6th Reconnencance in Gieterveen

6th Reconnencance at Gieterveen

Beilen, 12 april 1945. Les Fusiliers Mont Royal

Beilen, 12 april 1945. Les Fusiliers Mont Royal

De Canadese Engineers waren goed uitgerust en bewapend.

The Canadian Engineers where well equiped and armed.

Canadese begraafplaats met 6 graven op 12 en 13 april 1945 in Assen en Hooghalen. De tank was kapot geschoten door een Panzerfaust, waarbij één man is gesneuveld.

Canadian cemetary with 6 graves on 12 en 13 april 1945 in Assen en Hooghalen. The tank was shot by a Panzerfaust, one men was killed.

Assen, April 13, 1945. The fighting at the Groninger Bridge. Some soldiers of The Essex Scottish Regiment are wary of snipers

Assen, 13 april 1945.. Fighting at Groningerbrug. Some soldiers of Essex Scottish Regiment are wary for snipers.

De Punt, 13 april 1945. The Royal Hamilton Light Infantry worden verrast met een heerlijke kop verse melk.

De Punt, 13 april 1945. The Royal Hamilton Light Infantry is surprised with a delicious cup of milk.

De Punt, vrijdag 13 april 1945. Duitse krijgsgevangenen.

De Punt, vrijdag 13 april 1945. German prisoners.

De Punt, 13 april 1945, op de driesprong Eelde Glimmen-Vries Op de voorgrond een soldaat van de  Royal Hamilton Light Infantry (Wentworth Regiment) met een Enfield geweer, met onder het helmnet een verbanduitrusting.

De Punt, 13 april 1945, in the triple jump Eelde Glimmen-Vries. On the forground a soldier of the Royal Hamilton Light Infantry (Wentworth Regiment) with an Enfield rifle, with banded equipment under the net of the helmet.

Triple Jump at The Punt. Firefly Fort Garry Horst fires with 17-pounders in the direction of the pumping station of the water company. In the foreground narrow and soldier of the Royal Hamilton Light Infantry (Wentworth Regiment) with the Enfield rifle. Under the Helmet net a Shell Dressing.

Triple jump at De Punt. Firefly Fort Garry Horst fires with 17-pounders in the direction of the water pumping station.

De Punt, vrijdag 13 april 1945 rond de middag.De Canadezen vonden aan het einde van de smalle doorgang 500 kg bommen and munitie voor vliegveld Eelde. Op de foto Captain R. W. Wight and soldaat WJ King.

De Punt, vrijdag 13 april 1945 at noon. The Canadians found 500 kg bombs and ammunition for Eelde airport at the end of the narrow passage. On the photograph Captain R. W. Wight and soldaat WJ King.

De Punt, 13 april 1945. Na het bestuderen van de landkaart wordt de opmars naar Groningen voortgezet.

De Punt, 13 april 1945. after studying the map the advance to  Groningen was continued.

Opmars langs een brandende boerderij en uitgebrande voertuigen.

Opmars langs een brandende boerderij en uitgebrande voertuigen. Advance along a burning farm and burned-out vehicles.

Uitgebrande Duitse convooi ten zuiden van vliegveld Eelde.

Burned-out German convoy south of Eelde airport.

Eelde, Legroweg, 13 april 1945.

Eelde, Legroweg, 13 april 1945.

Wegversperring op de driesprong  Groningen-Assen-Eelde bij de brug over het Noord-Willemskanaal.

Roadblock on the triple jump  Groningen-Assen-Eelde near the bridge across Noord-Willemskanaal.

Eelderwolde. Soldaten van de Essex Scottish Regiment bedolven onder tulpen.

Eelderwolde. Soldiers of Essex Scottish Regiment flooded with tulips.

Eelderwolde, vrijdag 13 april 1945., Firefly with leden van de Royal Hamilton Light Infantry (Wentworth Regiment). Met gecamoufleerd  17-pounder kanon. Achter de tank rijdt een jeep van de 2nd Field Company, Royal Canadian egineers.

Eelderwolde, vrijdag 13 april 1945., Firefly with members of the Royal Hamilton Light Infantry (Wentworth Regiment). With camouflaged  17-pounder gun.Behind the tank a jeep of 2nd Field Company, Royal Canadian egineers.

Eelderwolde. De Canadezen waren in opperbeste stemming. Het weer was prachtig en er was weinig tegenstand. Het was een ware zegetocht.

Eelderwolde. De Canadezen were in high spirits. The weather was wonderful and there was less resistance. triumphal march

Eelderwolde, vrijdag 13 april 1945. C squadron 1st Canadian Armoured Personell Carrier Regient, 79th Armoured Division op weg naar Groningen met soldaten van de Royal Hamilton Light Infantry (Wentworth Regiment) in hun Kangaroos.

Eelderwolde, vrijdag 13 april 1945. C squadron 1st Canadian Armoured Personell Carrier Regient, 79th Armoured Division on the way to Groningen with soldiers of Royal Hamilton Light Infantry (Wentworth Regiment) in their Kangaroos.

Eelderwolde, vrijdag 13 april 1945. Hier zien we een carrier van de 4th Field Regiment RCA 2nd Battery. De carrier is een Canadese Windsor. Van links naar rechts Lt. Heaps, Gunner R. Bagne en Bombardier M. K. Oliver.

Eelderwolde, vrijdag 13 April 1945. A carrier of the 4th Field Regiment RCA 2nd Battery. The carrier is a Canadian Windsor. From left to the right Lt. Heaps, Gunner R. Bagne and Bombardier M. K. Oliver.

Groningen, Grunostraat hoek Paterswoldseweg. Schade aangericht door de granaten van de tanks, die de stad probeerden binnen te stormen.

Groningen, corner Grunostraat, Paterswoldseweg. Damage by granades of tanks, that tried to storm into the city.

Groningen, Paterswoldseweg, zaterdag14 April 1945. Duitse krijgsgevangenen. Links een soldaat van het Essex Scottish Regiment op een 2 inch mortier leunend.

Groningen, Paterswoldseweg, Saterday 14 April 1945. German Prisoners of War. On the left a soldier of Essex Scottish Regiment leaning on a 2 inch morter.

Groningen, Paterswoldseweg, zaterdag 14 April 1945. Soldaten van het Essex Scottish Regiment bij de antitankmuur, die door een 3,7 inch kanon kapot is gemaakt.

Groningen, Paterswoldseweg, Saturday 14 April 1945. Soldiers of  Essex Scottish Regiment at a anti-tank wall, broken by a 3,7 inch gun.

IAT, Projector Infantry Anti Tank. De Britse tegenhanger van de Duitse Panzerfaust.

PIAT, Projector Infantry Anti Tank. The British counterpart of the German Panzerfaust.

De Duitse Panzerfaust, de werd gebruikt in een wanhopige poging om de geallieerde tanks te stoppen.

The German Panzerfaust, used in a desperate attempt to stop the allied tanks.

Paterswoldsweg, zaterdag 14 april 1945. Soldaten van de Essex Scottish zoeken dekking tegen sluipschutters bij een uitgeschakeld voertuig van de Grüne Polizei.

Paterswoldsweg, Saturday 14 april 1945. Soldiers of Essex Scottish take cover against snipers at a disabled truck of the Grüne Polizei.

Paterswoldsweg, zaterdag 14 april, 1945.Canadezen van The Royal Hamilton Light Infantry (Wentworth Regiment) die in het Stadspark vochten, komen terug voor de eerste warme maaltijd.

Paterswoldsweg, Saturday 14 april, 1945. Canadians of The Royal Hamilton Light Infantry (Wentworth Regiment) who foughht in Stadspark vochten, return for their first warm meal.

Groningen, Paterswoldeweg, 14 april 1945. Grote aantallen Duitsers gaven het oorlogvoeren op.

Groningen, Paterswoldeweg, 14 april 1945. Large numbers of Germans gave up the war.

Groningen, 14 april 1945, Paterswoldseweg. Steeds meer Duitse krijgsgevangenen.

Groningen, 14 april 1945, Paterswoldseweg. More and more German prisoners.

Groningen, 14 april 1945, Paterswoldseweg. De tank van Sergeant Chaulk die werd getroffen door een Panzerfaust. De tank vatte vlam, waardoor ook het huizenblok vlam vatte. In deze tank kwam tankbestuurder Butterworth om.

Groningen, 14 april 1945, Paterswoldseweg. The tank of Sergeant Chaulk hit by a Panzerfaust. The tank caught fire, whereby the block of houses caught fire. In this tank tankdriver  Butterworth was killed.

Groningen, Paterswoldseweg. Zaterdagmiddag 14 april 1945. Lt. Dave Heap van de Royal Canadian Artillery bekijkt de borden van de Duitse Wehrmacht bij de entree van de stad. Rechts het uitgebrande blok woningen. Van alle huizen, die men hier ziet, is geen enkele tijdens de gevechten van vrijdag onbeschadigd gebleven.

Groningen, Paterswoldseweg. Saturday in the afternoon of 14 april 1945. Lt. Dave Heap of the Royal Canadian Artillery watching the shields of the Wehrmacht when he entered the city. Right the burned-out block of houses. None of these houses remained without damage during the fighings on Friday.

Links in het midden van de foto ziet men het graf van Trooper Butterworth, die in de tank sneuvelde, die de brand veroorzaakte in het achterliggende blok. De tank werd op vrijdag 13 april 1945 buiten gevecht gesteld door een Panzerfaust.

Left on the middle of this picture the grave of Butterworth, killed in his tank that caused the fire in the block of houses in the background. The tank was hit by a Panzerfaust on Friday 13 April 1945.

Paterswoldseweg. Zaterdagmiddag 14 april 1945. Grote schade in deze buurt. Aan de rechterkant drogisterij Wiersma met een voltreffer. Links het uitgebrande Café De Ruyter met vele voltreffers. De Jeep is van de 2nd Canadian Armoured Brigade's Light Field ambulance, behorende bij de Fort Garry Horse. Er liepen alweer burgers op straat, hoewel overal nog werd geschoten.

Paterswoldseweg. Saterday in the afternoon of 14 april 1945. Great damage in this neighborhood. On the right Aan de rechterkant drugstore Wiersma with a full hit. Left the burned-out Café De Ruyter with a lot of hits. The jeep belongs to 2nd Canadian Armoured Brigade's Light Field ambulance, of Fort Garry Horse. Civilians were already on the street in spite of the shooting all around them.

Stephonsonstraat. Zaterdagmiddag 14 april 1945.

Stephonsonstraat. Saterday in the afternoon on 14 april 1945.

Paterswoldseweg. Zaterdagmiddag 14 april 1945 rond twee uur. Het Essex Scottish Regfiment.

Paterswoldseweg. Saterday in the afternoon of 14 april 1945 around two o'clock. The Essex Scottish Regfiment.

Paterswoldseweg. Zaterdagmiddag 14 april 1945. Soldaten van The Royal Hamilton Light Infantry (Wentworth Regiment).

Paterswoldseweg. Saterday in the afternoon of 14 April 1945. Soldiers of The Royal Hamilton Light Infantry (Wentworth Regiment).

Paterswoldseweg. Zaterdagmiddag 14 april 1945. Het Wentworth Regiment rukt op richting zeeheldenbuurt.

Paterswoldseweg. Saterday in the afternoon of 14 April 1945. Het Wentworth Regiment in advance to zeeheldenbuurt.

Nachtelijk vuur vanaf de Paterswoldseweg in Groningen.

Night fire from Paterswoldseweg in Groningen.

Stadspark in Groningen met loopgraven, april 1945.

Stadspark in Groningen with trenches, April 1945.

Soldaten van The Royal Regiment of Canada sluipen langs het Hoornsediep op weg naar de Parkweg en vandaar naar het hoofdsation. De rechtse soldaat draagt op zijn rug een PIAG (anti-tankgranaatwerper), 14 april 1945

Soldiers of The Royal Regiment of Canada sneak along Hoornsediep to Parkweg and from there to the main station. The right-wing soldier carries a PIAG (anti-tank grenade launcher) on his back, 14 April 1945

Parkwegbrug in Groningen, het eerste belangrijke doel van de Canadezen, 14 april 1945.

Parkwegbrug in Groningen, the first main target of the Canadians, 14 April 1945.

Canadezen van The Royal Regiment rukken op langs de Parkweg, waar ze plotseling door de Duitsers worden beschoten. Ter plekke sneuvelde Pte Clarence Milner, waarvan het stoffelijk overschot op een brancard in het tuintje staat.

Canadians of The Royal Regiment advance along Parkweg, where they came suddenly under German fire. At that place Pte Clarence Milner was killed, whose remains on a stretcher stands in the garden.

Groningen, 14 april 1945. Een carrier met Browning Machinegun van het Essex Scottish Regiment op de stoep in de Rabenhauptstraat.

Groningen, 14 April 1945. Een carrier with Browning Machinegun of the Essex Scottish Regiment on the steps in Rabenhauptstraat.

Groningen, 14 april 1945. Duitse stafauto op de Ubbo Emmiussingel getroffen door 25-pounder granaat.

Groningen, 14 April 1945. German staff car at Ubbo Emmiussingel hit by a 25-pounder granade.

Groningen, 14 april 1945. Rabenhauptstraat.

Groningen, 14 April 1945. Rabenhauptstraat.

Foto genomen vanaf het dag van de woning van de heer Hoekstra aan het Abel Tasmanplein. De rookontwikkeling is van de in brand geschoten huishoudschool aan de Kraneweg.

Picture taken from the roof a the house of mister Hoekstra at Abel Tasmanplein. The smoke comes from the burning house hold school at Kraneweg.

Groningen, 14 april 1945. Canadezen in Haren.

Groningen, 14 April 1945. Canadians in Haren.

Haren, 14 april 1945

Haren, 14 April 1945

Haren, 14 april 1945. Een Firefly op de Middelhorsterweg.

Haren, 14 April 1945. Firefly on Middelhorsterweg.

Haren, 14 april 1945. Het dorp is door The Fort Garry Horse bevrijd.

Haren, 14 April 1945. The village is liberated by The Fort Garry Horse.

Haren, 15 april 1945. Omstreeks het middaguur wordt een zestal Fireflies van The Fort Garry Horse geparkeerd in de Kerkstraat.

Haren, 15 April 1945. At noon a number of six Fireflies of The Fort Garry Horse are parket in the Kerkstraat.

Haren, 14 april 1945. Een Firefly die meegeholpen had aan de bevrijding van het dorp, wordt klaargemaakt om terug te keren naar Paterswolde.

Haren, 14 April 1945. A Firefly that participated in the liberation of the village is made ready to return to Paterswolde.

Groningen, 14 april 1945. Op de hoek van de Abel Tasmanstraat en de Peizerweg staan 2 infanteristen en een Rodekruissoldat van The Royal Hamilton Light Infantry.

Groningen, 14 April 1945. On the corner Abel Tasmanstraat and de Peizerweg two infantery men and a soldier of Red Cross of The Royal Hamilton Light Infantry.

Parkweg, zaterdagmiddag 14 april 1945. Bij de Parkwegschool stonden de verschillende voertuigen van het B-squadron Fort Garry Horse. De school was op dat moment in gebruik als Duits hospitaal.

Parkweg, Saterday in the afternoon of 14 April 1945. at Parkwegschool stood several vehicles of B-squadron Fort Garry Horse. On that moment the school was in use as German hospital.

Groningen, 14 april 1945. Vanaf de Herebrug wordt op Duitse snipers geschoten.

Groningen, 14 April 1945. From Herebrug was shot on German snipers.

Groningen, 14 april 1945. Heereplein, met links Spaanse ruiters. In het midden van de foto sporen van de Kangaroos die met hoge snelheid vanaf de brug rond het plein reden om infanterie af te zetten.

Groningen, 14 April 1945. Heereplein, with on the left Spanish riders. In the middle of the picture traces of the Kangaroos who drove with full speed from the bridge around the square to turn off infantry.

Groningen, Verlengde Heereweg bij de Helperbrink op zondagmorgen 15 april 1945, toen geheel Helpman was bevrijd. Twee soldaten van The Queens Own Cameron Highlanders of Canada in gezellig samenzijn met een paar verpleegsters van het nabij gelegen Rooms Katholieke Ziekenhuis.

Groningen, Verlengde Heereweg at Helperbrink on Sunday morning 15 April 1945, when Helpman was completely liberated. Two soldiers of  The Queens Own Cameron Highlanders of Canada in the social gathering of a few nurses of the near by Roman Catholic Hospital.

Groningen, 16 april 1945. Exex Scottish aan de Verlengde Heereweg wachten om ingekwartierd te worden.

Groningen, 16 April 1945. Exex Scottish at Verlengde Heereweg waiting for quartering.

Groningen, 15 april 1945. Verlengde Heereweg. Helpman is vrij. The Queens Own Cameron Highlanders of Canada bij de grote anti-tankmuur bij de Nattebrug.

Groningen, 15 April 1945. Verlengde Heereweg. Helpman is liberated. The Queens Own Cameron Highlanders of Canada  at a large anti-tank wall at the Nattebrug.

Helpman bevrijd. De grote Road Block aan de Heereweg bij de Nattebrug wordt door de Engineers opgeruimd.

Helpman liberated. The large Road Block on Heereweg at Nattebrug is cleared by the Engineers.

Groningen, maandagmorgen 16 april 1945. Nassauplein. Er heerst een fantastische stemming bij de ontmoeting van soldaten van Le Régiment de Maisonneuve met de meisjes van Groningen.

Groningen, Monday morning 16 April 1945. Nassauplein. There is a great mood at the meeting of soldiers of Le Régiment de Maisonneuve with the girls of Groningen.

Twee militairen van Les Fusilliers Mont-Royal snellen op een motorfiets over de Heerebrug, die door de Kagaroos en Shermans uit de voegen is geraakt en daardoor scheef bleef liggen. De dode Duitser op de voorgrond werd door mannen van The Fort Garry Horse aan de kant gelegd, toen zij de brug over gingen. Overal wordt nog door snipers op de Canadezen geschoten.

Two soldiers of Les fusiliers Mont-Royal race on a motorcycle on the Lord Bridge, which has been hit by the Kagaroos and Shermans from the joints and thereby lay askew. The dead German in the foreground was put aside by men of The Fort Garry Horse, when they went over the bridge. There is still shooting on the Canadians by snipers.

Groningen, Ubbo Emmiusstraat, 15 april 1945. De tot personeelsvoertuig (carrier) omgebouwde Canadese RAM II tank, die na de overgang over de Heerebrug en de bezetting van het Heereplein door een Panzerfaust werd uitgeschakeld.

To the staff vehicle (carrier) converted Canadian RAM II tank, eliminated by a Panzerfaust after the passage of the Heerebrug and the occupation of the Heerenplein.

Groningen, maandagmorgen 16 april 1945. Poelestraat. Duitsers geven zich over.

Groningen, Monday morning16 April 1945. Poelestraat. Germans surrender.

Groningen, Parklaan. Zondag 15 april 1945. Verdachten worden gecontroleerd door Nederlandse autoriteiten.

Groningen, Parklaan. Sunday15 april 1945. Suspects are checked by Dutch authorities.

Groningen, 15 april 1945. Duitse krijgsgevangenen bij het viaduct.

Groningen, 15 April 1945. German Prisoners of War at the overpass.

Groningen, 15 april 1945. Aan het Zuiderdiep wordt een Duits voorraadmagazijn geplunderd.

Groningen, 15 April 1945. At Zuiderdiep A German stock warehouse was plundered.

Groningen, 15 april 1945, Zuiderdiep. Tijdens een gevechtspauze krijgen mannen van het South Saskatchewan Reginent een warme maaltijd, die in een winkeletalage verorberd wordt.

Groningen, 15 April 1945, Zuiderdiep. During a battle break men of  South Saskatchewan Reginent receive a hot meal served in a shop window.

Groningen, Oosterbrug. Zondag 15 april 1945. De strijd om de brugge en de grote waterbarrière het Verbindingskanaal is gestreden en in het voordeel van de Canadezen beslecht. Op de brug ligt nog een gesneuvelde Duitse soldaat en verder op de achtergrond is de strijd nog in volle gang.

Groningen, Oosterbrug. Sunday 15 April 1945. The battle for the bridges and major water barrier in connection channel is fought for the benefit of Canadians.
On the bridge is still a fallen German soldier and further in the background, the battle still raging.

Groningen, Verlengde Oosterstraat, zondag 15 april 1945. Canadezen van Les Fusiliers Mont-Royal.

Groningen, Verlengde Oosterstraat, Sunday 15 April 1945. Canadians of Les Fusiliers Mont-Royal.

De Wasp werd ook in Groningen ingezet.

De Wasp (flame throwing Bren Carrier) was also used in Groningen.

Groningen, 15 april 1945. Koninginnelaan. Hier wordt een Canadese soldaat op een brancard weggebracht.

Groningen, 15 April 1945. Koninginnelaan. Here, a Canadian soldier taken away on a stretcher.

Groningen, 15 april 1945. Fort Garry Horse tanks aan de Nassaulaan ondersteunen The Black Watch in het Noorderplantsoen. Op de voorgrond is men bezig telefoonlijnen aan te leggen.

Groningen, 15 April 1945. Fort Garry Horse tanks at Nassaulaan support The Black Watch at Noorderplantsoen. In the forground they are busy to explore telephone lines.

Groningen, zondagmiddag 15 april 1945. Nadat zich enkele Shermans en Wasps in de strijd mengen, geven steeds meer Duitsers zich over en worden afgevoerd van de Nassaulaan. Op de achtergrond het Noorderplantsoen met de 'Kattenberg'. Gedurende dit voorval viel de enige regenbui tijdens de bevrijdingsdagen.

Groningen, Sunday afternoon 15 April 1945. Following some  Shermans and Wasps interfere in the battle, more and more Germans surrender and they are discharged from Nassaulaan. On the background Noorderplantsoen with 'Kattenberg'. During this incident the only rain fell during the liberation days

Groningen, 15 april 1945. Duitsers die zich tijdens de gevechten aan de westzijde van het Noorderplantsoen hebben overgegeven worden door de tuinen achter de huizen aan de Oranjesingel naar Koninginnelaan en Ernst Casimirlaan afgevoerd.

Groningen, 15 April 1945. Germans who did surrender during the fights on the westside of  Noorderplantsoen are discharged through the gardens behind the housed at Oranjesingel to Koninginnelaan and Ernst Casimirlaan.

Groningen, Heeresingel, zondag 15 april 1945. Canadese artilleristen in een geanimeerd gesprek met een knappe Groningse. De O.P. carrier is zwaar bepakt met tentdoek en oorlogsbuit. Duidelijk zijn verder twee antennes te zien. De militairen dragen tank-overalls, die ook als slaapzak kunnen worden gebruikt.

Groningen, Heeresingel, Sunday 15 April 1945. Canadian gunners in an animated conservation with a handsome Groningen girl. The O.P. carrier is heavy loaded with canvas and spoils of war. Clearly further to see two antennas. Soldiers are wearing tank overalls, which can also be used for sleeping

Groningen, Verlengde Oosterstraat. Zondag 15 april 1945. Pte A. Monette geeft een Gronings meisje haar eerste echte Virginia sigaret sinds lang.

Groningen, Verlengde Oosterstraat. Sunday 15 April 1945. Pte A. Monette gives a Groningen girl her first original Virginia cigaret since a long time.

Groningen, Radesingel, zondag 15 april 1945. Soldaten van Les Fusiliers Mont-Royal bezig het bedrijf van Boeke en Huidekoper van de vijand te zuiveren.

Groningen, Radesingel, Sunday15 April 1945. Soldiers of Les Fusiliers Mont-Royal clearing the company Boeke en Huidekoper from the enemy.

Groningen, Radesingel, zondag 15 april 1945. Soldaten van Les Fusiliers Mont-Royal bezig het bedrijf van Boeke en Huidekoper van de vijand te zuiveren.

Groningen, Radesingel, Sunday15 April 1945. Soldiers of Les Fusiliers Mont-Royal clearing the company Boeke en Huidekoper from the enemy.

Groningen, Rademarkt. Zondag 15 april 1945.

Groningen, Rademarkt. Sunday 15 April 1945.

Groningen, Rademarkt. Zondag 15 april 1945.

Groningen, Rademarkt. Sunday 15 April 1945.

Groningen, Rademarkt. Zondag 15 april 1945. Tanks van The Fort Garry Horse bewaken de kruispunten.

Groningen, Rademarkt. Sunday 15 April 1945. Tanks van The Fort Garry Horse guarding the cross roads.

Groningen, Rademarkt/Zuiderdiep. Zondag 15 april 1945. Sherman tanks met daartussen een Stuart Honey houden de belangrijke wegen onnder schot. Op de achtergrond de branden die ontstonden door de gevechten op de Rademarkt en bij het kruispunt.

Groningen, Rademarkt/Zuiderdiep. Sunday 15 April 1945. Sherman tanks with a Stuart Honey in between hold the main streets under fire. In the background fires caused by the fightings on Rademarkt and the crossroad.

Molensraat bij de Rademarkt, Groningen. Zondag 15 april 1945.

Molensraat at Rademarkt, Groningen. Sunday 15 April 1945.

Molensraat bij de Rademarkt, Groningen. Zondag 15 april 1945. Canadezen zoeken de huizen na op Duitse soldaten terwijl burgers in spanning toekijken. Op de achtergrond brandt Gruno's tabaksfabriek.

Molensraat at Rademarkt, Groningen. Sunday 15 April 1945. Canadians searching for German soldiers while civilians are watching in tention. In the background Gruno's tabacco factory is burning.

Groningen, 16 april 1945. Het 20 mm Flak 38 aan de 1e Drift, die met z'n vuurstralen in deze buurt zoveel paniek zaaide.

Groningen, 16 April 1945. 20 mm Flak 38 at 1e Drift, with its rays of fire in this area sowed so much panic.

Groningen, maandag 16 april 1945. Tanks van The Fort Garry Horse in actie op het Gedempte Boterdiep.

Groningen, Monday 16 April 1945. Tanks of The Fort Garry Horse in action on Gedempte Boterdiep.

Groningen, maandag 16 april 1945. Tanks van The Fort Garry Horse in actie op het Gedempte Boterdiep.

Groningen, Monday 16 April 1945. Tanks of The Fort Garry Horse in action on Gedempte Boterdiep.

Groningen, maandag 16 april 1945.Tanks van The Fort Garry Horse in actie op het Gedempte Boterdiep. Op de hoek staan infanteristen van Le Réiment de Maisonneuve.

Groningen, Monday 16 April 1945. Tanks of The Fort Garry Horse in action on Gedempte Boterdiep. On the corner infantrymen of Le Réiment de Maisonneuve.

Groningen, maandag 16 april 1945. Gedempte Boterdiep. Alleen de sporen van de tanks zijn nog achtergebleven.

Groningen, Monday 16 April 1945. Gedempte Boterdiep. Only traces of the tanks are currently about

De Stoeldraaierstraat in Groningen, nadat er een Duite munitiewagen is ontploft.

De Stoeldraaierstraat in Groningen, after the explosion of a German ammunition car.

Seinpost bij café de Beurs, hoek Folkingestraat.

Signal post at café de Beurs, corner Folkingestraat.

Groningen, 14 april 1945. Folkingestraat. Vier Duitsers worden afgevoerd in krijgsgevangenschap.

Groningen, 14 April 1945. Folkingestraat. Four Germans are discharged.

Groningen, maandagmiddag 16 april 1945, Oemarkt/Nieuwe Boteringestraat. Schade in het gebied van Le Régiment de Maisonneuve (Lincoln III) door het Flak aan de overknt van het water aangericht.

Groningen, Monday afternoon 16 april 1945, Oemarkt/Nieuwe Boteringestraat. Damage in the area Le Régiment de Maisonneuve (Lincoln III) by FLAK on the otherside of the water.

Een tank van The Fort Garry Horse in de Oude Boteringestraat tegenover de Ossemarkt in Groningen.

A tank of The Fort Garry Horse in Oude Boteringestraat opposite Ossemarkt in Groningen.

Groningen, 17 april 1945, Oosterstraat. Grote schade werd hier aangericht door het geschut vanaf de kant van de Rademarkt.

Groningen, 17 April 1945, Oosterstraat. Great damage caused by gunfire from Rademarkt.

Groningen, 16 april 1945, Oosterstrat. Een Sherman Firefly op weg naar de noord-oostelijke hoek van het centrum.

Groningen, 16 april 1945, Oosterstraat. A Sherman Firefly on its way to the north-east side of the city.

Groningen, 15 april 1945. De Canadezen zijn opgerukt tot het hart van de stad.

Groningen, 15 April 1945. The Canadians have advanced toward the hart of the city.

Groningen, Oosterstraat, 16 april 1945. Les Fusilliers Mont-Royal.

Groningen, Oosterstraat, 16 April 1945. Les Fusilliers Mont-Royal.

Groningen, 16 april 1945. About noon the first Firefly drives on Grote Markt from Oosterstraat. The north side is in ruins. The fire hoses to the Poelestraat.

Groningen, 16 april 1945, Poelestraat. De brandweer is aan het blussen terwijl de Dutse Garnizoenscommandant zich aan de Canadezen heeft overgegeven. Op de foto een achtergebleven Duitsse auto met voorop een gasgenerator.

Groningen, 16 April 1945, Poelestraat. The fire brigade extinguishes the fire while the German commander has surrender himself to the Canadians. On the picture a left German car with gas generator in front.

Groningen, 14 april 1945. De Waag, hoek Grote Markt - Guldenstraat in brand gestoken door de Duitsers.

Groningen, 14 April 1945. De Waag, corner Grote Markt - Guldenstraat put into fire by the Germans.

Groningen, 16 april 1945. Soldaten van het South Saskatchewan Regiment in de Guldenstraat op weg naar het noorden. Ze lopen hier an de meest oostelijke grens van hun opmarsgebied.

Groningen, 16 April 1945. Soldiers of South Saskatchewan Regiment in Guldenstraat on the way to the north. op weg naar het noorden. Here they walk from the most eastern border of their marching area.

Groningen, 16 april 1945. Onder dekking van een rookgordijn steken South Saskatchewans de Grote Markt over op weg naar de Duitsers, die nog steeds het noorden van het centrum in handen hebben.

Groningen, 16 April 1945. Under cover of a smoke screen  South Saskatchewans are crossing the Grote Markt on their way to the Germans who still occupy the north side of the city.

Groningen, 16 april 1945. Duitsse krijgsgevangen op de hoek van de Grote Markt en de Oude Boteringestraat.

Groningen, 16 April 1945. German prisoners on the corner of  Grote Markt and Oude Boteringestraat.

Groningen, 16 april 1945. Tussen beide Markten. Een ambulance Jeep van de Calgary Highlanders komt terug van het veldhospitaal.

Groningen, 16 April 1945. Between the two markets. An ambulance jeep of Calgary Highlanders returns from field hospital.

Groningen, 16 april 1945. Omgeving Poelebrug-Turfsingel-Poelestraat. Steeds meer Duite krijgsgevangenen worden er door het South Saskatchewan Regiment binnengebracht.

Groningen, 16 April 1945. Area Poelebrug-Turfsingel-Poelestraat. More and more German Prisoners of War are brought in by the South Saskatchewan Regiment binnengebracht.

Groningen, 16 april 1945. Omgeving Poelebrug-Turfsingel-Poelestraat. Steeds meer Duite krijgsgevangenen worden er door het South Saskatchewan Regiment binnengebracht.

Groningen, 16 April 1945. Area Poelebrug-Turfsingel-Poelestraat. More and more German Prisoners of War are brought in by the South Saskatchewan Regiment binnengebracht.

Overgave van Duitsers in de Poelestraat.

Surrender of Germans in the Poelestraat.

Groningen, 16 april 1945. Poelestraat. Hoewel de strijd nog in volle gang is in de stad, wordt er hier al feest gevierd door juichende mensen.

Groningen, 16 April 1945. Poelestraat. Although the fightings are still going on in the city here people are already celebrating their liberation.

Groningen, 16 april 1945. Verbindingskanaal tussen Heerebrug en Oosterbrug. Soldaten van de Queens Own Cameron Highlanders of Canada op weg van Helpman naar de Ooterparkwijk, waar ze in de namiddag nog een korte maar hevige strijd moesten leveren samen met de tank van The Fort Garry Horse.

Groningen, 16 April 1945. Connection channel between  Heerebrug and Oosterbrug. Soldiers of Queens Own Cameron Highlanders of Canada on their way from Helpman to Ooterparkwijk, where they had to make tough battle late in the afternoon together with the tank of The Fort Garry Horse.

Groningen, 16 april 1945. Shermantannks van The Fort Garry Horse passeren de Oosterbrug en gaan richting Oosterparkwijk om assistentie te verlenen bij de crossing van het Van Starkenborghkanaal.

Groningen, 16 April 1945. Shermantanks van The Fort Garry Horse passeren de Oosterbrug en gaan richting Oosterparkwijk om assistentie te verlenen bij de crossing van het Van Starkenborghkanaal.

Groningen, 16 april 1945. Petrus Campersingel. Groningen viert de bevrijding. Hier staat het bataljons hoofdkwartier van de Queens Own Cameron Highlanders of Canada opgesteld.

Groningen, 16 April 1945. Petrus Campersingel. Groningen is celebrating its liberation. Here the battalion headquarters of the Queens Own Cameron Highlanders of Canada is prepared.

Bedumerbrug over het Van Starkenborg is opgeblazen, april 1945.

Bedumerbridge across Van Starkenborg channel has blown up, April 1945.

Grote Markt Groningen op 16 april 1945.

Grote Markt Groningen on 16 April 1945.

Groningen, 16 april 1945. Parkweg-Rabenhauptstraat.

Groningen, 16 April 1945. Parkweg-Rabenhauptstraat.

Groningen, Lutkenieuwstraat. Soldaat van de Royal Canadian Engineers met een Groningse en een volle kruik Bols.

Groningen, Lutkenieuwstraat. Soldier of the Royal Canadian Engineers with a Groningen girl and a full bottle Bols.

Groningen, 16 april 1945. Lodewijkstraat.

Groningen, 16 April 1945. Lodewijkstraat.

Groningen, 17 april 1945. Heerebrug. De Pipeband van de Essex Scottish presenteert zich aan het Groningse publiek op de Heerebrug.

Groningen, 17 April 1945. Heerebrug. De Pipeband of Essex Scottish presents itself to the public in Groningen.

Groningen, Heereplein, 17 april 1945.

Groningen, Heereplein, 17 April 1945.

Groningen, 16 april 1945. Noorderplantsoen Nassaulaan. Vier Fireflies van het C-squadron van Fort Garry Horse.

Groningen, 16 April 1945. Noorderplantsoen Nassaulaan. Four Fireflies of C-squadron Fort Garry Horse.

Een carrier van het South Saskatchewan Regiment op het Zuiderdiep.

A carrier of South Saskatchewan Regiment on Zuiderdiep.

Groningen, Grote Spilsluizen. Uit het gangetje links naast het gebouw werd een PIAT afgeschoten op het 20mm geschut van de Duitsers aan de overkant van het water. De schuilkelder vormde onderdeel van de Duitse verdediging, want de loopgraaf sluit er op aan.

Groningen, Grote Spilsluizen. From the corridor to the left of the building a PIAT was fired at the 20mm guns of the Germans on the other side of the water. The shelter was part of the German defense.

Gearresteerde NSB'ers bij de Plantsoenscholen in Groningen.

Arrested NSB'ers at Plantsoen schools in Groningen.

Gearresteerde NSB'ers bij de Plantsoenscholen in Groningen.

Arrested NSB'ers at Plantsoen schools in Groningen.

Groningen, Turfsingel, waar enkele machinegeweerposten het gehele Gedempte Boterdiep onder schot hielden, totdat de tanks van The Fort Garry Horse daar een einde aan maakten op 16 april 1945. Het bedrijf van de Boer ging daarbij in vlammen op.

Groningen, Turfsingel, where some machine gun nests throughout Gedempte Boterdiep held at gunpoint until the tanks of The Fort Garry Horse put an end to that ​​on April 16, 1945. The company of the Boer was paid in flames.

Groningen. Oude Ebbingestraat en Grote Markt. De doorgang was op 15 en 16 april 1945 versperd voor de Canadezen. Rechts de puinhopen van het warenhuis De Bijenkorf en links het nazi-restaurant De Pool.

Groningen. Oude Ebbingestraat en Grote Markt. On 15 and 16 April 1945 the passage was blocked by the Canadians. On the right the ruins of the department store De Bijenkorf and left nazi restaurant De Pool.

Groningen, Schoolstraat, SIngelstraat, Nieuwe St Jansstraat. Hier werd de laatste strijd in Groningen gestreden omstreeks het middaguur van 16 april 1945.

Groningen, Schoolstraat, SIngelstraat, Nieuwe St Jansstraat. Here the final battle was fought in Groningen around noon on April 16, 1945.

Groningen, Grote Markt, met het verwoeste Scholtenshuis.

Groningen, Grote Markt, the devastated Scholtenhuis.

Duitse aftocht uit de stad Groningen.

German retreat from the city of Groningen.

Loppersum, mei 1945. De toren die als uitkijkpost van de Duitsers diende werd beschoten door 25-pounders.

Loppersum, May 1945. The tower as an observation of the Germans had been shot by 25-pounders.

The Royal Winnipeg Rifles gesteund door tanks van The Sherbrooke Fusilliers Regiment op weg naar Appingedam.

The Royal Winnipeg Rifles supported by tanks of The Sherbrooke Fusilliers Regiment on the way to Appingedam.

Lt Col Locky Fulton, Commandant van The Royal Winnipeg Rifles, die vóór de Delfzijl-Pocket zo'n grote tegenstand ondervonden.

Lt Col Locky Fulton, Commander of The Royal Winnipeg Rifles, who encountered heavy opposition for Delfzijl-Pocket.

Pamflet per 25-pounder carrier-shell uitgestrooid bij en in Delfzijl door de 17th Canadian Field Regiment Royal Canadian Artillery. De pamfletten hadden een groot effect op het moreel van de vijand.

Pamphlet shell strewn by 25-pounder in Delfzijl by the 17th Canadian Field Regiment Royal Canadian Artillery. The leaflets had a great effect on the morale of the enemy.

Luchtfoto van de westzijde van Delfzijl door een verkenningsvliegtuig van de R.A.F. op 24 april 1945 genomen. Door het midden de Woltjerspoorlijn met links daarvan een zig-zag lopende prikkeldraadversperring. Links van deze versperring is een in der haast gegraven anti-tankgracht. Rechts van de Woltjerspoorlijn een boerderij met daaromheen machinegeweernesten en loopgraven.

Aerial view of the west side of Delfzijl by a reconnaissance aircraft of the RAF taken on April 24, 1945. By the middle of the Woltjer Railway with on the left a zigzag running barbed wire. To the left of this barrier is a hurriedly dug anti-tank ditch. Right of Railway Woltjer a farm surrounded by machine gun nests and trenches.

Afdruk van een ten behoeve van een goed verloop der gevechten op 24 april 1945 genomen luchtfoto door de R.A.F. Het dorp Biesum in de frontlinie.

Print for the proper conduct of the fighting on April 24, 1945 aerial photo taken by the RAF The village Biesum in the frontline.

Gecamoufleerde Duitse bunker behorende bij de Batterie in de Carel Coenrad Polder. De gordijnen met bloempotten zijn op de betonnen achtergrond geschilderd. De camouflage was zo goed, dat geen enkele kogel het bouwwerk heeft geraakt.

Camouflaged German bunker belonging to the Battery in Carel Coenrad Polder. The curtains with flower pots are painted on the concrete background. The camouflage was so good, that no bullet hit the building.

Tank van de 8th Hussars bij de goederenloods van het station Delfzijl.

Tank of 8th Hussars near the goods shed at the station Delfzijl.

Delfzijl, 1 mei 1945. De eerste Duitsers gaan bij het station Delfzijl in krijgsgevangenschap.

Delfzijl, 1 May 1945. The first Germans go to the station Delfzijl in captivity.

Honey M3 lichte verkenningstank in Delfzijl.

Honey M3light reconnaissance tank in Delfzijl.

Delfzijl, 1 mei 1945. Soldaten van The Cape Breton Highlanders dringen de stad binnen.

Delfzijl, 1 May 1945. Soldiers of The Cape Breton Highlanders penetrate the city.

Cape Breton Highlanders onderzoeken een Duitse auto bij het gebouw van de SD in Delfzijl.

Cape Breton Highlanders search a German car near the building of the SD in Delfzijl.

De kanonniers van Batterie Fiemel.

The gunners of Battery Fiemel.

Mei 1945. Batterie Fiemel bij de Punt van Reide.

May 1945. Battery Fiemel at Point of Reide.

Delfzijl, mei 1945. Het zwaar gehavende terrein rond de vuurtoren met vernietigde Duitse legerbussen.

Delfzijl, May 1945. The heavily damaged area around the lighthouse destroyed by German army buses.

Delfzijl, april 1945. Niet-geëxplodeerde bommen werden aangetroffen op het haventerrein.

Delfzijl, april 1945. Niet-geëxplodeerde bommen werden aangetroffen op het haventerrein.

Delfzijl, april 1945. Unexploded bombs werefound in the harbor area.

Vlammenwerpers trekken Delfzijl binnen.

Flamethrowers enter into Delfzijl.

De nazivlag van Delfzijl wordt in Eelde tentoongesteld.

The nazivlag of Delfzijl was exhibited in Eelde.

Steenwijk, 12 april 1945. Radiopost van het C-squadron der Royal Canadian Dragoons bij het toenmalige postkantoor.

Steenwijk, 12 april 1945. Radiostation of C-squadron Royal Canadian Dragoons at the former post office.

Steenwijk, 14 april 1945. 'RAM'- trekkers van het 6th Anti-Tank Regiment RCA vervoeren infanteristen. Alles werd mobiel gemaakt om een snelle opmars te verzekeren.

Steenwijk, 14 April 1945. 'RAM'- tractors of 6th Anti-Tank Regiment RCA transport infantry. Everything was made mobile to ensure a rapid advance.

Oude Schouw, 15 april 1945. Een lichte verkenningswagen (Humber) van het B-squadron van de 17th Duke of York's Royal Canadian Hussars staat op wacht, terwijl burgers de brug herstellen en berijdbaar maken.

Oude Schouw, 15 April 1945. and light reconnaissance vehicle (Humber) of B-squadron 17th Duke of York's Royal Canadian Hussars stands guard, while citizens restore the bridge and make passable.

Pipe Band van de C.W.A.C. (Canadian Woman Army Corps).

Pipe Band C.W.A.C. (Canadian Woman Army Corps).

Joure, 15 April 1945. Tactical Headquarters van Le Régiment de la Chaudière along the ditch.

15 april 1945. Firefly van The Sherbrooke Fusiliers Regiment bewaakt de omgeving van Joure.

15 april 1945. Firefly of The Sherbrooke Fusiliers Regiment monitors near Joure.

Joure, 15 april 1945. Duke of York Royal Canadian Hussars op weg naar Sneek en verder.

Joure, 15 April 1945. Duke of York Royal Canadian Hussars on their way to Sneek and further on.

Joure, 15 april 1945. Doortocht van soldaten der 9th Canadian (Highland) Infantry Brigade op weg naar Leeuwarden en Harlingen.

Joure, 15 april 1945. Passage of soldiers of the 9th Canadian (Highland) Infantry Brigade on their way to Leeuwarden and Harlingen.

Le Régiment de la Chaudière trekt Joure binnen.

Le Régiment de la Chaudière enter into Joure.

7th Recce in Joure

7th Recce in Joure

De 3rd Canadian Infantry Division op weg in Friesland. Een Forward Observation Officer (vuurleidingsofficier) krijgt z'n laatste opdrachten vóór vertrek.

De 3rd Canadian Infantry Division on the way to Friesland. A Forward Observation Officer gets his last assignments before departure.

Afscheid van The Perth Regiment te Sneek.

Farewell to The Perth Regiment in Sneek.

Pingjum betaalde een hoge tol voor de bevrijding.

Pingjum paid a heavy price for the liberation.

Scharsterbrug. De weg is vrij naar Lemmer. De eerste Canadese voertuigen passeren de brug.

Scharsterbrug. The way is clear to Lemmer. The first Canadian vehicles cross the bridge.

Afsluitdijk. Na de artilleriebeschieting der Canadezen stond er niet veel meer overeind.

Afsluitdijk. After the artillery bombardment of Canadians, there was not much left standing.

Harlingen, 15 april 1945. Tankdestroyers in het centrum.

Harlingen, 15 April 1945. Tankdestroyers in the center.

April 1945. Kop van de Afsluitdijk.

April 1945. Afsluitdijk.

Zuidhorn. R.A.M.-artillerietrekkers parkeren voor enige tijd langs de weg onder grote belangstelling van de bevolking.

Zuidhorn. R.A.M.-artillerietractors parking for some time along the way with great interest of the population.

Zuidhorn, april 1945. Een Bedford van het British 72th Medium Regiment (Royal Artillery). Deze Britse eenheid was hier in het noorden te ondersteuning van de artillerie der Canadezen.

Zuidhorn, April 1945. A Bedford of the British 72th Medium Regiment (Royal Artillery). The British unit was here in the north artillery support of Canadians.

De 8th Recce komt aan in Hoogezand, waar ze zoals overal enorm enthousiast werden begroet door de dolblije burgerbevolking.

De 8th Recce arrives in Hoogezand, were they were greeted by overjoyed civillians enthusiastically like everywhere else.

De 8th Recce komt aan in Hoogezand, waar ze zoals overal enorm enthousiast werden begroet door de dolblije burgerbevolking.

De 8th Recce arrives in Hoogezand, were they were greeted by overjoyed civillians enthusiastically like everywhere else.

Honey M3 in Zuidbroek. Let op vehicle markings.

Honey M3 in Zuidbroek. Watch the vehicle markings.

Belgische para's (5th SAS) in Noordbroek.

Belgian paratroopers (5th SAS) in Noordbroek.

Humber Light Reconnaissance Car MK III in Noordbroek. De bus rechtsboven is een rookgrnaatwerper.

Humber Light Reconnaissance Car MK III in Noordbroek. De bus rechtsboven is een rookgranaatwerper.

8th Recce van de 14th Royal Canadian Hussars in Noordbroek.

8th Recce of 14th Royal Canadian Hussars in Noordbroek.

Veendam, 14 april 1945. 10 P.S.K. bij hotel Veenlust.

Veendam, 14 April 1945. 10 P.S.K. at hotel Veenlust.

Wildervank, 13 april 1945, 8th Recce.

Wildervank, 13 April 1945, 8th Recce.

Wildervank, 13 april 1945. 8th Recce eenheden komen de plaats binnen en worden hartelijk door de bevolking begroet.

Wildervank, 13 April 1945. 8th Recce units arrive in the town and be warmly greeted by the population.

Winschoten, een scoutcar van The Sherbrooke Fusiliers wordt de weg gewezen in het feestende Winschoten, dat door de Polen en Belgen is bevrijd.

Winschoten, A scoutcar of The Sherbrooke Fusiliers is shown the way in the celebrating Winschoten, liberated by the Polish and Belgian.

Een Canadese Kangaroo passeert hier de Gronings-Duitse grens Hümmling, april 1945.

A Canadian Kangaroo passes the Gronings-German border near Hümmling, April 1945.

Duits-Nederlandse grens, april 1945. Deze borden zijn aangebracht door het 2nd Canadian Corps.

Dutch-German border, April 1945. These signs are made by the 2nd Canadian Corps.

Canadese stormboten met mannen van The Highland Light Infantry of Canada zakken de Eems af om één der laatste aanvallen tegen de Duitsers uit te voeren, teneinde de stad Leer in handen te krijgen.

Canadian storm boats with men of The Highland Light Infantry of Canada bagged the Ems off to perform the final attack against the Germans in order to get the town of Leer in hands.

Küstenkanal, het laatste grote struikelblok voor het Canadese en Poolse leger tijdens de laatste strijd vlak voor VE-Day. 17-pounder granaten worden in een Firefly geladen voor de inleidende barrage op doelen achter het kanaal, voordat de infanterie naar de overzijde voorwaarts gaat.

Küstenkanal, the last major stumbling block for the Canadian and Polish army during the final battle just before VE Day. 17-pounder shells are loaded into a Firefly for the preliminary barrage on targets behind the channel before the infantry to the other side going forward .

De laatste brug door de Canadezen gemaakt in Oost-Friesland.

The last bridge made ​​by Canadians in East Friesland.

Vliegveld Eelde, 23 mei 1945. Inspectie van het materieel der 5th Canadian Armoured Division, voorafgaande aan de immens grote parade.

Eelde airport, 23 May 1945. Inspection of the equipment of the 5th Canadian Armoured Division, prior to the immense parade.

23 mei 1945, parade in Eelde.

23 May 1945, parade in Eelde.

23 mei 1945, parade in Eelde.

23 May 1945, parade in Eelde.

23 mei 1945, parade in Eelde.

23 May 1945, parade in Eelde.

Canadese aanwijsborden aan het begin van de Heerestraat. Tussen beide markten.

Canadian road signs at Heerestraat. Between the two markets.

et normale verkeer komt weer op gang in Groningen.

Normal traffic starts up again in Groningen.

Canadese Beaver Club in Groningen.

Canadian Beaver Club in Groningen.