Op woensdagavond 4 mei 2022 hingen we de vlag halfstok want het was dodenherdenking. We dachten aan de gevallenen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het was een bijzondere herdenking dit jaar. Na twee jaar van corona, waarin alle activiteiten rond 4 en 5 mei waren afgelast, kon dit jaar weer stilgestaan worden bij 4 en 5 mei zoals vanouds, maar dit jaar was het toch anders, want op 24 februari viel Rusland het buurland OekraÔne binnen en ontketende een oorlog in Europa, die sterk doet denken aan het jaar 1939, toen Duitsland Polen binnenviel. Rusland is net als Nazi-Duitsland toen een agressief land die haar grondgebied wil uitbreiden tot een groot rijk. De spanning in Europa neemt enorm toe. De westerse democratÔeŽn sturen zware wapens naar OekraÔne om dit land te steunen. Rusland pleegt massale executies onder de burgers. Finland en Zweden willen lid worden van de NAVO want zij voelen zich bedreigd. Kortom, de huidige vrede in Europa staat enorm onder druk.
In het kader van 4 mei een aantal indrukwekkende uitzendingen opgenomen van TV en op DVD gezet.
De Nationale Herdenking op de Dam in Amsterdam.
De Dodenherdenking op de waalsdorpervlakte.
De Dodenherdenking op het terrein van Nationaal Monument Kamp Westerbork.
In de NOS-documentaire Nieuwlande - onverzettelijk onderduikdorp gaat verslaggever Martijn Bink op zoek naar het verhaal van Nieuwlande tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het dorp staat bekend om de bescherming die inwoners boden aan Joden. Post bracht in 1942 Joden uit Amsterdam onder in Nieuwlande. Zijn dochter komt tijdens de documentaire aan bod. Douwes hield tijdens de oorlog een dagboek bij, waarin hij beschreef hoe moeilijk het kan zijn om plek te vinden voor onderduikers, de druk die gezinnen ervaren om Joden op te nemen en over het dagelijks leven in Nieuwlande en omgeving. Douwes huisvestte uiteindelijk honderden onderduikers in het dorp.
Verder is aandacht voor een koerierster en een Joodse onderduiker die als kind is opgepakt in Nieuwlande, en komt een man aan het woord die vertelt over de inval in de boerderij van zijn ouders, waarbij zijn moeder werd opgepakt en de onderduikers konden vluchten.
Martijn Bink raakte onder de indruk van de verhalen uit Nieuwlande toen hij eerder voor de NOS het Bevrijdingsjournaal maakte.  "Het is een verhaal dat in een groot deel van Nederland een stuk minder bekend is, maar het is uniek wat er in dit kleine dorpje gebeurd is. Op een dag als vandaag is juist dit een verhaal om bij stil te staan; het gaat om mensen die hun leven hebben gewaagd om anderen te redden."
Voor de verzetsdaden vanuit Nieuwlande kreeg de regio in 1985 de IsraŽlische Yad Vashem-onderscheiding uitgereikt. Slechts twee dorpen in de hele wereld hebben dat gekregen.
De Andere Tijdens Special 'Niemand wil ze hebben' Andere Tijden en Diederik van Vleuten slaan de handen ineen voor een bijzondere Ďstand-up historyí vertelling: het tragische verhaal van de honderdduizenden Joodse vluchtelingen in de jaren 30 van de vorige eeuw. Hoe de wereld haar ogen sluit en niets doet om Duitse Joden te redden.

Een oorlog die nooit overging. Oud-minister Ed van Thijn zwijgt vijftig jaar lang over zijn oorlogservaringen, wat een ongewild grote impact heeft. Hijzelf en intimi vertellen over zijn leven en de impact van dit zwijgen. Niet alleen Ed van Thijn zelf ondervond de gevolgen van de oorlog, maar ook zijn directe omgeving.

In de documentaire doorbreken tevens zijn dochters Carla en Marion van Thijn, kleindochter Lisa Koppes van Thijn en vrouw Odette weifelend de stilte en vertellen zij over de impact van Ed zijn zwijgen, dat ook in de generaties na hem nog altijd voelbaar is. Daarnaast vertellen zijn vrienden en tevens collega's Geert Mak en Lodewijk Asscher over hoe zij hem, hun vriendschap en werkrelatie hebben ervaren. Als laatste komen ook de zoon van de destijds 22-jarige Herman Flim, die de achtjarige Ed van Thijn achter op zijn fiets naar zeven verschillende onderduikadressen bracht, en Willem van Bennekom, auteur van zijn biografie ĎLeven als Opdrachtí aan het woord.