Onlangs was in het nieuws dat het kabinet blijft bij het onzalige plan om de Johan Willem Frisokazerne in Assen te sluiten. Dat kan worden opgemaakt uit een brief van staatssecretaris Van der Maat aan de Tweede Kamer. Daarin staat het voornemen om de luchtmobiele brigade uit Assen samen te voegen met de gemechaniseerde brigade in het Drentse Havelte.
Eerder was al duidelijk dat de sluiting van de kazerne in Assen, gebouwd in 1892, als serieuze optie op tafel lag. Dat veroorzaakte veel onrust in Drenthe. Er wordt gevreesd voor onder meer voor het verlies van banen. Het moge duidelijk zijn dat ARS Website gekant is tegen dit voornemen van de overheid. Zeker in het licht van de werkgelegenheid in Drenthe en de hoog opgelopen spanning tussen de NAVO en Rusland nadat dit land een veroveringsoorlog in Oekra´ne is begonnen.

Dit gehoord hebbende leek het ARS Website een goed idee om die mooie onmisbare kazerne in Assen maar eens uitgebreid op de foto te zetten, voordat de gebouwen ten prooi vallen aan de slopershamer (wat helaas zomaar kan gebeuren tegenwoordig) of worden verbouwd tot appartementen. Nu is het nog zoals het altijd is geweest. Op 31 mei 2022 hebben we tijdens onze rondtour door Assen de Johan Willem Frisokazerne gefotografeerd, waarvan hier het resultaat.

De Johan Willem Frisokazerne is een van de kazernes op het militaire terrein in Assen.

De kazerne werd gebouwd in 1892 en is aangewezen als rijksmonument. Het gebouw wordt gebruikt voor militaire doeleinden. Zo is er onder andere het 13e infanterie bataljon regiment Stoottroepen Prins Bernhard gevestigd. Ook is er een militaire school en heeft zijn eigen muziekkapel genaamd de Koninklijke Militaire Kapel "Johan Willem Friso".

Op het terrein bevindt zich ook het Stoottroepenmuseum.

De Johan Willem Frisokazerne is het garnizoen van de 11e Luchtmobiele Brigade. De11e Luchtmobiele Brigade is een snel inzetbare lichte infanteriegevechtseenheid van de Nederlandse Koninklijke Landmacht die theoretisch binnen twintig dagen over het grootste gedeelte van de wereld inzetbaar kan zijn voor de verdediging van eigen gebied en dat van bondgenoten, het beschermen van de internationale rechtsorde en het ondersteunen bij rechtshandhaving, rampenbestrijding en humanitaire hulp. Inzet kan plaatsvinden in NAVO-verband of als onderdeel van de Verenigde Naties (UN).

 
Hier melden bij de wachtcommandant
Het oefenterrein bij de kazerne