Op zaterdagmiddag 12 maart 2022 waren we in het Airborne Museum te Oosterbeek bij een lezing door Herman Rolleman over het SS-Wachbataillon NW, dat belast was met de bewaking van kamp Amersfoort. Deze SS-eenheid werd op 18 september 1944 bij Ede ingezet tegen Britse parachutisten tijdens de tweede dag van Operatie Market Garden. Kamp Amersfoort was onderdeel van het groot militair complex Amsvorde. Niet alleen kamp Amersfoort, maar het gehele complex Amsvorde werd bewaakt door die SS-eenheid.
Op 19 april 1945 werd Kamp Amersfoort overgedragen aan Loes van Overeem van het Rode Kruis. De kampleiding probeerde toen te verdwijnen, terwijl het Wachbataillon bleef functioneren maar alle dossiers verbrandde.
Bij ons bezoek aan het Airborne Museum voor deze lezing ontmoetten we na twee jaar coronacrisis weer oude bekenden.
Vanuit het museum maakte ik deze opname van het park achter Hartenstein.
En deze opname maakte ik vanaf het bordes aan de voorkant van Hartenstein.