Vanmiddag was ik bij de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Vrienden Airborne Museum (VVAM) in de Concertzaal aan de Rozensteeg 1 te Oosterbeek. Belangrijk en goed om te weten: de VVAM blijft gewoon bestaan zoals dat al 36 jaar het geval is. Het Airborne Museum kan en mag niet bepalen wat de vereniging doet. Maar gelukkig gaat voor wat betreft de VVAM de hartelijke en goede samenwerking met het museum gewoon door. Laten we hopen en vertrouwen dat het bestuur van het museum en de VVAM elkaar in de komende weken weer de hand reikt en dat alles weer goed komt.
Tijdens de vergadering werd afscheid genomen van de aftredend zeer gewaardeerd bestuurslid Robert Voskuil.
 
Het was een bijzondere algemene ledenvergadering aangezien er onder de leden van de vereniging commotie was ontstaan door berichtgeving in de media en de vanwege door het bestuur toegezonden stukken inzake een stukgelopen relatie tussen het bestuur van het Airborne Museum en de Vereniging Vrienden Airborne Museum.
 

Airborne Museum dumpt haar vrienden

Het bestuur van het Airborne Museum wil van haar vrienden-achterban af en de financiŽle middelen betrekken uit fondswerving. Ik was verbijsterd. Zo ga je toch niet met je vrienden om. De binnen de vereniging aanwezige grote kennis van de Slag om Arnhem, de jarenlange goede contacten die zijn opgebouwd in binnen- en buitenland, met ondermeer de Britse veteranen, het wordt allemaal als 'niet meer van deze tijd' terzijde geschoven. Hierdoor zie ik de toekomst van het Airborne Museum somber tegemoet. Deskundigheid verdwijnt evenals veel goodwill. Het lijkt wel of ze bij de directie van het museum 'van de pot gerukt zijn.' In het verleden was er een directeur die het hele museum ondersteboven gegooid heeft, waardoor veel waardevolle spullen en informatie verdwenen zijn. Nu lijkt de alweer een nieuwe directeur op ramkoers te zijn ten aanzien van het voortbestaan van het Airborne Museum, dat steeds meer het karakter krijgt van 'entertainement'.
Als het Airborne Museum overal maximum aan geld uit wil halen om haar activiteiten te financieren is het misschien ook nog een idee om terug te gaan naar de oorspronkelijke functie. Voordat het pand door generaal Urquhart in gebruik werd genomen als hoofdkwartier tijdens de Slag om Arnhem temidden van de perimeter en werd gebruikt als noodhospitaal door de Britse airbornes was het een HOTEL. Maak er een museum-hotel van. Logeren in een historische rustieke omgeving...