Op zaterdag 7 april 2018 organiseert  de Vereniging Vrienden van het Airborne Museum in Oosterbeek  voor de 27e maal een beurs voor boeken en documentatie over de Tweede Wereldoorlog. Negenentwintig standhouders bieden die dag hun boeken aan.De boekenbeurs wordt gehouden in de Concertzaal aan de Rozensteeg 3 in Oosterbeek. 
De openingstijden zijn van 09.30 tot 15.00 uur. Een toegang is gratis.

 Al 27 jaar is dit de enige boekenbeurs in Nederland van uitsluitend tweedehands boeken en documentatie over de Tweede Wereldoorlog, de aanleiding en de nasleep met de strijd in Nederlands-Indië na 1945.
Uiteraard  zijn de onderwerpen “Market Garden” en “Arnhem” ruim vertegenwoordigd.

Er is een speciale stand van de het Nederland Instituut voor Militaire Historie van Defensie.  Het Instituut richt een stand is waar militair historisch boeken (Marine, Landmacht en Luchtmacht) gepresenteerd worden.
De  Documentatiegroep ’40-’45 biedt  onder meer documenten uit de Tweede Wereldoorlog aan . De Vereniging Vrienden van het Airborne Museum werkt nauw samen met deze groep. Ook is er een stand die gespecialiseerd is in de luchtoorlog.


Wekelijks verschijnen er nieuwe boeken met een historisch onderwerp. Geschiedenis staat weer volop in de belangstelling. Daarbij neemt de Tweede Wereldoorlog een belangrijke plaats in. Zowel de basis- als de middelbare scholen besteden extra aandacht aan de Tweede Wereldoorlog.  Na 70 jaar worden veel archieven vrijgegeven wat weer nieuw publicaties tot gevolg heeft. Toch blijkt steeds weer dat ook kort na de oorlog al veel gegevens bekend waren die daarna weer vergeten zijn. Ook werden toen al verhalen van ooggetuigen opgetekend. Nu de generatie die de Tweede Wereldoorlog bewust meegemaakt heeft snel kleiner wordt is dat te  meer een reden om eerder uitgegeven boeken niet te verwaarlozen.

 

Hoewel op internet veel informatie over de jaren 1940-1945 te vinden is gaat de belangstelling van velen nog steeds uit naar het gedrukte boek en originele documenten. Veel boeken zijn echter alleen nog maar tweedehands te verkrijgen. De aanbieding via Internet heeft een grote vlucht genomen maar er gaat niets boven het zelf snuffelen tussen oude boeken om dan uiteindelijk het gewenste exemplaar te vinden.

 Zie ook  www.vriendenairbornemuseum.nl en www.documentatiegroep40-45.nl