Vandaag de reconstructiewerkzaamheden bekeken op het terrein van Kamp Westerbork. Door het plaatsen van foto's, spraakzuilen met fragmenten uit het dagboek van Etty Hillesum en palen langs het pad naar de toegang, met op elke paal datum van transport en aantal gedeporteerden, wordt de geschiedenis van deze plaats nog indringender. Ook ligt de rails er al waarop één dezer dagen twee goederenwagons worden geplaatst, historisch verwantwoord gerestaureerd. En barak 56 wordt uitgebreid met een houten silhouet om een goede indruk te krijgen van de grootte van de barak.
 
Indringende foto's op het kampterrein brengen de gebeurtenissen op deze plek dichterbij.
De woning van kampcommandant Gemmeker is het enige dat nog origineel is op het kampterrein. Om de woning die in slechte staat verkeert te behouden is het als het ware in een vitrine geplaatst.
Om de herinnneringen aan die vele transporten met joden levend te houden zullen er binnenkort twee wagons worden geplaatst. De rails ligt er reeds en een foto van Settela staat symbool voor het vertrek van de deportatietrein.
Barak 56 wordt uitgebreid om de originele omvang van het gebouw zichtbaar te maken.
Wachttoren en nationaal monument, ontworpen door kampoverlevende Ralph Prins, overleden op 23 januari 2015. Bij de wachttoren een foto uit die jaren met uitzicht over het kampterrein.
Langs de weg vanaf het herinneringscentrum naar het kampterrein zijn palen geplaatst met daarop een bord waarop vermeld datum van transport en het aantal gedeporteerden.