Op maandag 4 mei 2015 waren we bij een dodenherdenking op een bijzondere locatie. In het Evertsbos bij Anloo is onlangs een onderduikershol uit de oorlog blootgelegd en daar vlak bij staat een monument ter nagedachtenis aan een aantal verzetsmensen die op die plek zijn doodgeschoten kort voor de bevrijding. De slachtoffers zaten in het Scholtenhuis in Groningen en zijn hierheen gebracht en gefusilleerd. Bij de dodenherdenking waren ook enkele nabestaanden aanwezig. Na afloop konden we het opgegraven onderduikershol bekijken alsmede enkele gevonden voorwerpen.