Op zaterdag 14 november 2015 bezocht ik de Themadag van de VVAM in de Concertzaal Oosterbeek-Laag.

We maakten kennis met de jonge en enthousiaste directrice van het Airborne Museum, Sarah Thurlings-Heijse. Ze ontvouwde haar toekomstplannen voor het Airborne Museum.

Links Sarah Thurlings-Heijse, directrice van het Airborne Museum, midden PR medewerkster Natalie Rosenberg en rechts voormalig directeur van het Airborne Museum Wybo Boersma.
In de pauze uitgebreid gekeken bij de boeken en de collectie van Wybo Boersma, dat in het teken stond van Secret Warfare, Enigma en Bletchley Park.

Er was weer keus uit een grote collectie mooie boeken. Veel over de Slag om Arnhem, maar ook over de bevrijding van Nederland door de Canadezen. De boeken 'Canadezen in Actie en Canadezen in Nederland 1944-1945 aangeschaft.
Ook het boek 'Roll of Honour meegenomen. In 1986 gaf de Verenging Vrienden van het Airborne Museum voor de eerste maal de Roll of Honour van de gesneuvelden tijdens de Slag om Arnhem uit. Deze Roll of Honour was samengesteld door de heer J.A. Heij. Jan Heij hield zich al jaren bezig met onderzoek naar de gesneuvelde geallieerde militairen in Nederland en gold als een autoriteit op dit terrein. De samenstelling was tot stand gekomen met de toenmalige beschikbare gegevens. In de loop der jaren kwamen er steeds maar gegevens beschikbaar. Diverse archieven werden voor derden toegankelijk en ook andere onderzoekers leverden nieuwe gegevens aan. Dit resulteerde in diverse heruitgaven van de Roll of Honour. In 1987, 1993 en 1999 verscheen respectievelijk een 2e, 3e en 4e druk. In 2011 besloot de Vereniging een laatste herzien en aangevulde uitgave te maken. Inmiddels waren delen van de Roll of Honour gekopieerd in diverse boeken en stonden ook delen op internet. Voor deze laatste uitgaven werd Jan Heij bijgestaan door een team geleid door Geert Maassen en Philip Reinders. In de 5e druk zijn ondermeer 24 nieuwe namen opgenomen terwijl 10 namen vervallen zijn omdat ze of niet betrokken waren bij de Slag om Arnhem of niet tengevolge van gevechtshandelingen omgekomen waren. Ook werden soms nieuwe gegevens bij de namen gevoegd en zijn nieuwe foto’s opgenomen. (bron: VVAM)
 
Na de pauze had Gert Jan Vuyk een presentatie "Montgomery en het 2e SS Panzerkorps". In zijn memoires wijdt Montgomery het verlies van Arnhem aan o.a. de aanwezigheid van de 2. SS Panzerkorps. Maar gaandeweg de presentatie werd duidelijk dat deze Panzerkorps vaker de geallieerden parten speelden en dat het plan Market Garden haastig was voorbereid en de geallieerden wisten van de aanwezigheid van deze Duitse divisie, onder meer dankzij het verzet, fotoverkenning vanuit de lucht en vooral ook Enigma. Ultra berichten gaven al vanaf juli '44 inlichtingen hierover. Afkomstig uit Bletchley Park. Waar de Enigmacodes werden gekraakt.
Getoond werd de Enigma. De Schlüsselmaschine E, ook wel bekend als de Cypher Machine E, is vooral bekend als de Enigma. De Enigma is een soortnaam van elektromechanische codeermachines van het type rotormachine. Hiermee kunnen berichten gecodeerd worden in andere lettercombinaties dan het origineel, die vervolgens weer terugvertaald kunnen worden door een identieke machine. Enigma is Grieks voor raadsel. Meer over Enigma elders op deze website.
Getoond werd een Ultra bericht. Het resultaat van het kraken van een codebericht van Enigma.
Tenslotte bekeken we nog een film over Enigma en toen ik huiswaards ging wist ik dat het niet de Britten waren die met het kraken van de Enigma code begonnen waren, maar de Polen, reeds in de jaren '20.