Op zaterdag 11 april 2015 was ik in Westerbork waar de bevrijding van het dorp 70 jaar geleden werd herdacht. Historische legervoertuigen van Keep Them Rolling waren in een colonne in het kader van The Final Push gearriveerd en hadden een kampement bij het dorp.

 

Inwoners liepen in kleding uit de jaren '40 rond in het dorp.

In het bijzijn van Franse veteranen werd een herdenkingsplechtigheid gehouden, gevolgd door een imposant schouwspel, waarbij café Slomp, destijds hoofdkwartier van de Duitsers, werd bestormd door Franse parachutisten van de SAS. Omdat het niet praktisch was het pand waarin het café oorspronkelijk was gehuisvest, te bestormen werd het gemeentehuis tijdelijk omgedoopt tot Duits hoofdkwartier.

Willem van der Veer heeft een belangrijke rol gespeeld bij de bevrijding van Westerbork en werd daarom uitgebreid genoemd. Helaas is hij inmiddels overleden, maar ik had de eer hem in 2001 te ontmoeten in het toenmalige Oorlogsmuseum aan de Kloosterstraat 9 in Assen, waar hij twee boeken voor mij heeft gesigneerd: 'De Gideonsbende' en 'Nederlandse Oorlogsroman Omnibus'.

In het dorp stonden ook moderne voertuigen van de Landmacht.

Eerst een bezoek aan het kampement met historische legervoertuigen van Keep Them Rolling die in colonne vanuit Groesbeek de route hebben gevolgd van de Canadese bevrijders in april 1945. The Final Push.

Het gemeentehuis was tijdelijk omgedoopt tot Hotel Restaurant Slomp waarin de Duitse bezetter in het dorp het hoofdkwartier had. In een voorstelling werd die middag het hoofdkwartier bestormd door Franse parachutisten van de SAS. Figuranten in kleding uit de jaren '40 speelden de dorpsbewoners in bezettingstijd, die werden gecontroleerd. Tijdens de strijd raakt de Duitse commandant zwaar gewond.