Arromanches ligt aan de Britse sector Gold beach en is bekend geworden vanwege de mulberry haven. Drijvende dokken die voor de kust werden gelegd en dienden als kunstmatige haven voor de aanvoer van oorlogsmaterieel. Met mijn VW Polo diesel ging ik voor de tweede keer naar de invasiestranden van Normandie. Het eerste dat ik aandeed was Arromanches, waar in het vervolg op D-day de mulberries, drijvende dokken, die gebouwd waren in Engeland het kanaal werden overgevaren en afgezonken werden voor de kust van Arromanches. Vervolgens konden de geallieerde schepen met voorraden voor het invasieleger in Normandie aan deze dokken afmeren. Het idee was van Winston Churchill. Dit was een goed alternatief voor het eerst veroveren van een haven. Deze havens waren zwaar verdedigd en het zou veel te lang duren voordat een haven, die bovendien nog verwoest was ook, beschikbaar zou zijn. Tevens werd over de bodem van de zee een brandstofleiding uitgerold, bekend geworden als Pipeline Under The Ocean (PLUTO). Zodoende konden de legers van voldoende brandstof worden voorzien. In Arromanches is in het centrum, met uitzicht op de zee waarin je de mulberries nog kunt zien liggen, het invasiemuseum. In dat museum staan maquettes van deze fameuze mulberry haven. Ook veel foto's en voorwerpen hierover. Ook draait er een interessante film.