Army Medical Service Museum
Battle of Britain
Bletchley Park
Cabinet War Rooms
Churchill
Duxford
England 1940
England 1944
Imperial War Museum
London
Museum of Army Flying
Southwick House
Traveling group
Vera Lynn

Battlefield Tour met de Vrienden van het Airborne Museum van 18 t/m 22 juni 2008. Het doel van deze tour was het bezoeken van een aantal bijzondere oorlogsmusea in Engeland.

On Thursday 19th June 2008 we visited the Army Medical Service Museum in Sldershot www.ams-museum.org.uk and the Museum of Army Flying www.flying-museum.org.uk. This museum shows the history of the Army Air Corps and very special was the almost completely remained Horsa glider. But more gliders were to be seen, such as the Hotspur and part of the Hamilcar glider. And then we took a visit to Southwick House, the former headquarters of general Eisenhower where he took the great decision to go on with operation Overlord and D-Day on 6th June 1944. In Southwick House is the original map room with the map of the coast of Normandy.

Op dinsdag 19 juni 2008 bezochten we het Army Medical Service Museum in Aldershot  en het Museum of Army Flying. Dit museum laat de geschiedenis zien van het Army Air Corps en heel bijzonder was de vrijwel geheel in tact zijnde Horsa zweefvliegtuig. Maar er waren meer zweefvliegtuigen te zien, zoals de Hotspur en een deel van de Hamilcar zweefvliegtuig. Vervolgens brachten we een bezoek aan Southwick House, het voormalige hoofdkwartier van generaal Eisenhower, waar hij de grote beslissing nam om door te gaan met operatie Overlord en D-DAY op 6 juni 1944 In Southwick House is de originele kaartenkamer te zien met de kaart van de kust van NormandiŽ.

Vrijdag 20 juni 2008 was het hoogtepunt van deze tour. De hele dag waren we op het grote vliegveld Duxford bij Cambridge  Wat een museum! In vele hangars was men met hart en ziel aan het werk met historische vliegtuigen. Vele warbirds werden gerestaureerd en ik zag zelfs een Harvard, een Spitfire en een Catalina vliegboot vliegen. Heel bijzonder was de Amerikaanse hal met een B-52 die met zijn vleugels alle andere bijzondere Amerikaanse vliegtuigen overvleugelde, zoals de B-29 bommenwerper, die ik nog nooit in het echt gezien had!

On  Saturday 21st June 2008 we spent the whole day in London. First we took a visit to the Imperial War Museum www.iwm.org.uk after we left our bus on the RAF basis in Uxbridge. By the London Underground we went to the city of London. A heavy experience in a overflowing underground. After our visit to the Imperial Museum we walked through London crossing the Westminster Bridge, where we saw the Big Ben en the Houses of Parliament. Under Whitehall were the Cabinet War Rooms, the nerve center of Prime Minister Winston Churchill and his staff, from where he led the war. After the visit of the Cabinet War Rooms I was eyewitness of the end of a military ceremony and I saw  armour carriages and veterans.

Op zaterdag 21 juni 2008 brachten we de hele dag door in Londen. Eerst brachten we een bezoek aan het Imperial War Museum  nadat we de bus verlaten hadden op de RAF basis in Uxbridge. Met de Londonse ondergrondse gingen we naar het centrum van Londen. Een hele onderneming in een overvolle ondergrondse Na ons bezoek aan het Imperial Museum liepen we door Londen waarbij we de Westminster Bridge passeerden, waar we de Big Ben en de Houses of Parliament zagen. Onder Whitehall waren de Cabinet War Rooms, het zenuwcentrum van premier Winston Churchill and zijn regering, van waaruit hij de oorlog leidde. Na het bezoek aan de Cabinet War Rooms was ik ooggetuige van het einde van een militaire parade en ik zag pantserwagens en veteranen.

Op zondag 22 juni 2008 gingen we weer terug naar huis met de bus door de kanaaltunnel tussen Dover en Calais. Zoals gewoonlijk met de Vrienden van het Airborne Museum was het weer een onvergetelijke tour. We hadden veel plezier en waren samen een leuke groep.