Na afloop van de herdenking 'Oranjehotel' met Doodencel 601, op 26 september 2015, waarvan een fotoreportage op ARS Website, gingen we naar de Waalsdorpervlakte. Tijdens de Duitse bezetting werden de ter dood veroordeelden door het lage poortje in de muur van de gevangenis gevoerd om in te stappen in een gereedstaande vrachtwagen. Deze reed naar de Waalsdorpervlakte alwaar ze werden gefusilleerd in de duinen. Wij volgden dezelfde route en kwamen bij het herdenkingsmonument. In het natuurgebied Meijendel, tussen Scheveningen en Wassenaar, bevindt zich, op korte afstand van het Oranjehotel, het monument en herdenkingsplaats Waalsdorpervlakte. Op deze plek zijn tijdens de bezetting van Nederland van 1940 tot en met 1945, meer dan 250 en misschien wel 280, verzetsstrijders gefusilleerd.

Het monument bestaat uit twee delen:
- Voor het duin, waarachter de meeste executies plaats vonden, staan vier fusilladekruisen. Het zijn replica's van de oorspronkelijke houten kruisen, die in 1981 zijn overgebracht naar het Fries verzetsmuseum in Leeuwarden. Voor deze kruisen een betonnen muur met de jaartallen 1940-1945. Links hiervan een eenvoudige gedenksteen met de tekst:
"Hier brachten vele landgenoten het offer van hun leven voor uw vrijheid. Betreed deze plaats met gepaste eerbied."
- Het tweede onderdeel van het monument is de grote Bourdonklok, die ieder jaar op 4 mei, tijdens de dodenherdenking, wordt geluid.

Op de rand van de staat de tekst van prof. mr. R.P. Cleveringa:
"ik luid tot roem en volging van die hun leven gaven tot wering van onrecht, tot winning der vrijheid en tot waring en verheffing van al neerlands geestelijk goed."

Na de oorlog zijn hier enkele veroordeelde oorlogsmisdadigers geŽxecuteerd.

De webmaster onder de Bourdon klok

Klokkenstoel met de Bourdonklok

Herdenkingsmonument

Het fusilladekruis waar de meeste executies hebben plaatsgevonden

Het Rauterkruis geeft de plek aan waar op 8 maart 1945 38 mannen zijn gefusilleerd als represaillemaatregel voor de aanslag op Rauter op 6 maart 1945