Website museum

Op 29 juli 2012 bezochten we het bevrijdingsmuseum in Groningen van de Stichting Canadian Allied Forces 1940 - 1945. Het waren de Canadezen die Groningen bevrijdden op 16 april 1945.

Ruim 30 jaar zijn Heiko Ates met zijn vader Klaas Arie en veel vrienden bezig geweest dat belangrijke moment in april voor de stad Groningen tastbaar te maken. De herinneringen van vader Klaas Arie vormden de basis voor het huidige museum. De beste manier om het verleden te begrijpen is het verleden tastbaar te maken, zo luid het motto van de mensen van het museum. Het museum Canadian Allied Forces 1940-1945 aan de Ulgersmaweg in Groningen geeft behalve een algemeen overzicht, vooral een zo nauwkeurig beeld van wat er zich in die oorlogsjaren in de stad Groningen en de provincie heeft afgespeeld.