www.bunkermuseum.de

Op 6 augustus 2014 bezochten we het Bunkermuseum in Emden, gevestigd in een uit de oorlog daterende Luftschutzturm aan de Holzsägerstraße. Dat is een bunker. We zagen in het centrum nog een andere bunker, maar die was niet in gebruik. Eén kant was bedekt met zonnepanelen. Maar die andere bunker is dus ingericht als museum. Deze als toren gebouwde bunker, vandaar de benaming Luftschutsturm, diende voor de bevolking om te schuilen ten tijde van de geallieerde bombardementen. Een hoog betonnen bouwwerk. Emden was een strategisch gelegen havenstad in Noord-Duitsland, zwaar verdedigd door luchtafweergeschut Flak

Het bunkermuseum bestaat uit een aantal verdiepingen waarin het beeld gegeven wordt van het leven in Nazi-Duitsland voor en tijdens de oorlog, het dagelijks leven in het Derde Rijk, de luchtoorlog en de bombardementen boven Emden en de impact die dat had op de bevolking. Veel bezoekers bezoeken de bunker om een idee te vormen van de drukkende aanwezigheid van de oorlog die nog steeds voelbaar is in de schuilbunker. In 26 kamers is de geschiedenis van de bunker, de stad Emden in de Tweede Wereldoorlog, het verzet in Duitsland en de bombardementen weergegeven.


Emden 1943

Hier wordt gebouwd in het centrum van Emden tegen het betonnen bouwwerk dat tijdens de oorlog een Luftschutzturm was

De voorzijde van diezelfde Luftschutzturm. Helaas niet toegankelijk. In dat andere betonnen kolos ook in het centrum is het bunkermuseum.

De Holzsägerstraße in Emden in 1943

Het bunkermuseum in Emden aan de Holzsägerstraße in een voormalige Luftschutzturm

Wij constateerden dat er genoeg belangstelling is voor het bunkermuseum. Tegen de tijd dat het museum open ging stonden er reeds een aantal wachtenden.

Haat tegen de Joden in nazi-Duitsland

Onvoorstelbaar de hoeveelheid concentratiekampen tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Dergelijke pamfletten werden aangebracht op het raam van de treincoupé die alleen bestemd was voor leden van de Wehrmacht.

Volksempfänger
Woonkamer in Nazi-Duitsland
Vliegtuigresten en een Engelse parachute

Schoolklas in Nazi-Duitsland
Puinruimen in het gebombardeerde Emden