Op zondag 27 oktober 2019 bezochten we het oorlogsmuseum van Ties Groenewold in Middelstum. Deze jonge eigenaar is altijd al bijzonder ge´nteresseerd geweest in met name de Duitse kant van de Tweede Wereldoorlog in de provincie Groningen. Zijn verzameling bevat heel veel voorwerpen afkomstig van de Duitse kustbatterijen aan de kust van Delfzijl en Termunten. Bij Delfzijl stond Batterie Delfzijl en bij Termunten Batterie Fiemel. In het noorden van Nederland was er een zware kustverdediging vanwege de belangrijke Duitse haven van Emden en de versterking van de kust als onderdeel van de Atlantikwall. Ties Groenewold houdt zich veel bezig met opgravingen, vandaar een grote collectie bodemvondsten. Sinds ons vorige bezoek heeft zijn collectie weer een aanzienlijke uitbreiding ondergaan. Ook is er van zijn hand een boekje verschenen met de titel 'Flugwache Warffum'.