Op woensdag 22 juli 2015 bezocht ik het vorig jaar geopende Nationaal Militair Museum (NMM). Het museum is gebouwd op het terrein van de voormalige vliegbasis Soesterberg, dat tijdens de Koude Oorlog door de U.S. Airforce werd gebruikt. Na de koude oorlog werd de basis buiten gebruik gesteld en werd er het Militair Luchtvaartmuseum gebouwd. De vliegtuigen die door de Koninklijke Luchtmacht werden gebruikt, werden daar vertoond. Vorig jaar is hier een geheel nieuw gebouw gebouwd voor de huisvesting van het Nationaal Militair Museum. Het Nationaal Militair Museum is een museum waarin aandacht wordt besteed aan de betekenis van de Nederlandse krijgsmacht in verleden, heden en toekomst met extra aandacht voor de collecties van land- en luchtmacht, afkomstig van het Legermuseum uit Delft en het Militaire Luchtvaartmuseum uit Soesterberg, die in het NMM zijn samengevoegd. Het NMM is ondergebracht in de Stichting Defensie Musea (SDM).

Ik heb een hele dag in dit museum rondgelopen en vond het heel interessant. Ik vond het een heel mooi gebouw, dat door het gebruik van een zwart plafond en zwarte elementen, in combinatie met veel glas, een heel speciaal effect gaf aan de collectie die er in vertoond werd.  Herinneringen aan mijn eigen diensttijd bij de Koninklijke Luchtmacht tijdens de Koude Oorlog (lichting 1973/1974) kwamen boven. Natuurlijk een fotoreportage op ARS Website.