In 1968 wordt op de bakermat van de Nederlande luchtvaart, Soesterberg, op initiatief van enkele luchtmachtmedewerkers , het Luchtmachtmuseum opgericht. Op 3 juli 1968 geopend door prins Bernhard. Het museum bevindt zich in een van de hangaars van de Vliegbasis Soesterberg en toont de geschiedenis van de Koninklijke Luchtmacht en haar voorgangers. In 1980 verhuist het Luchtmachtmuseum naar het Kamp van Zeist. Er wordt verder naast de Koninklijke Luchtmacht ook aandacht besteed aan de Marineluchtvaardienst en de Militaire Luchtvaart Koninklijk Nederlands-Indisch Leger. Het Militaire Luchtvaart Museum schetst een beeld van de geschiedenis en ontwikkeling van de Nederlandse militaire luchtvaart en haar operaties.