Aankomst in een regenachtig Oosterbeek. Rijdend over de Benedendorpse weg zag ik de Oude Kerk, waar majoor Lonsdale op 20 september 1944 zijn 'peptalk' hield.
 
Op 18 maart 2017 was ik bij de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Vrienden Airborne Museum (VVAM) in de Concertzaal aan de Rozensteeg 1 te Oosterbeek. Het is erg plezierig weer goede bekenden te ontmoeten. Een vergadering met een waarnemend bestuur en een waarnemend voorzitter, Gerard Gijsbertsen. Helaas is de interim-voorzitter Alex Koning in januari plotseling overleden. Hij heeft voor de vereniging een aanzet gemaakt voor het te voeren beleid in de komende tijd. Dit beleid zal men blijven volgen. Er wordt getracht te komen tot een betere relatie met het Airborne Museum. Besprekingen daarover met het museumbestuur verlopen tot op heden vrij moeizaam.

Wil Rieken bij de boekentafel.

De huidige waarnemend-voorzitter Gerard Gijsbertsen dankt de vorig jaar afgetreden voorzitter Ben Kolster.

Ben Kolster geeft zijn echtgenote instructies over het gebruik van de camera.

Na afloop van de vergadering volgde de lezing door Martin Peters over zijn boek Desert Rise - Arnhem Descent
Display: para uniform 10th Battalion in verband met de lezing door Martin Peters, een duivenhouder, want met behulp van duiven werden berichten verzonden en een SS helm van generaal-majoor Heinz Harmel.