Op 19 november 2016 nam ik deel aan de extra algemene-ledenvergadering van de Vereniging Vrienden AIrborne Museum (VVAM) die werd gehouden in de Concertzaal aan de Rozensteeg in Oosterbeek. Tijdens deze vergadering is het bestuur in zijn geheel afgetreden en heeft de voorzitter van de vereniging zijn functie neergelegd. Alex Koning zal als enig bestuurslid het voorzitterschap van de vereniging waarnemen tot maart 2017. Blijkbaar is niet alleen de relatie tussen het Airborne Museum en de VVAM verstoord, maar ook de onderlinge verhoudingen binnen het bestuur van de vereniging. De toekomst is uiterst onzeker. We moeten afwachten of de vereniging ook in de komende jaren zal blijven bestaan.
De scheidend voorzitter van de VVAM Ben Kolster draagt de voorzitterhamer over aan de nieuwe voorzitter Alex Koning.

Dankwoord van Alex Koning aan de scheidend voorzitter Ben Kolster.

Wybo Boersma ontvouwt de plannen omtrent de battlefield tours in het komende jaar. Dan wel hopen dat de VVAM blijft bestaan.
Mevrouw van Eck informeert de vergadering over de activiteiten van de Arnhem 1944 Fellowship.

Wil Rieken heeft weer mooie boeken op de boekentafel.

Uitwisseling van informatie tussen de leden van de VVAM.