On Saturday, 22 October 2016 interesting day at the Museum VLB Deelen on Gelder Museum Day. With lectures and meeting with friends.
We waren bij een lezing van Ingrid Maan over de grenzen waar ze tegenaan liep tijdens de interviews met Duitse oorlogsveteranen; om dat duidelijk te maken had zij zich ook aan de opdracht voor de kinderen gewaagd en haar eigen grens getekend. Zij interviewde Duitse oorlogsveteranen tussen 2009 en 2010 voor de projectgroep Gelderland 1940-1945. Het betrof een samenwerkingsproject tussen het Gelders Archief, De Gelderland Bibliotheek, Museum Vliegbasis Deelen en het Airborne Museum ‘Hartenstein’. Haar boek met de titel "Weggemoffeld"  beschrijft niet alleen de belevenissen rondom de Slag om Arnhem, maar gaat veel uitgebreider op het oorlogsthema in. De veteranen blikken terug op hun leven: ze vertellen over het opgroeien in nazi-Duitsland, hun alles bepalende oorlogsbelevenissen, de wederopbouw en de invloed op hun familie.

We were at a lecture by Ingrid Maan who told us about the limits she ran against while she was interviewing German war veterans; to make it clear she had also ventured to the task for the kids and signed her own limit. She interviewed German war veterans between 2009 and 2010 for the project Gelderland 1940-1945. It was a collaborative project between the State Archives of Gelderland, the Gelderland Library, Museum Deelen Airbase and the Airborne Museum 'Hartenstein'. Her book entitled "stashed away" not only describes the adventures around the Battle of Arnhem, but is much more extensive on the war theme. The veterans look back on their lives: they tell about growing up in Nazi Germany, their all-determining experiences war, reconstruction and the impact on their family.

Bas Schoel had much attention for the story he told us about a brave family who resisted against the enemy at Schaarsbergen during the war.