Op zaterdag 11 april 2016 waren we bij de opening van de expositie 'Met elkaar voor een ander. Verzet in Pekela 1940-1945', over het verzet in Pekela tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het verzet was georganiseerd in twee kampen. Er waren veel gereformeerde mensen vertegenwoordigd in het verzet, maar ook een zeker niet minder actief communistisch verzet. Tijdens de oorlog was men eensgezind in het actieve verzet tegen de Duitse bezetter. Maar na de oorlog ontstond er verdeeldheid, vooral toen in de eerste jaren na de oorlog de communisten die in het verzet hadden gezeten geen vergoeding kregen van de Stichting 40-45 aangezien er een sterk anti-communistische stemming was ontstaan vanwege de Koude Oorlog tussen oost en west. Gelukkig werd er een einde gemaakt aan dit onderscheid in de jaren '50.

Bij de expositie werd de inleiding verzorgd door Betty Jongejan van het Oorlogs- en Verzetscentrum Groningen OVCG. De opening werd verricht door waarnemend burgemeester Jaap Kuin van Pekela. We kregen de documentaire 'En in tijden van strijd - Bitter verdeeld in vrede' te zien. Daarna konden we de tentoonstelling bekijken.

Mijn vrouw Elly zit vol aandacht te luisteren.

Betty Jongejan van het OVCG houdt een inleiding.

In het buurthuis waren wel 100 mensen aanwezig.

Mijn vrouw Elly leest aandachtig over het verzet in Pekela.

We hadden een ontmoeting met de dochter van verzetsstrijder Adolfus Lukken.