Ter nagedachtenis aan de slachtoffers van het Twentol-drama was aan de muur van het gemeentelijk slachthuis een herdenkingsmonument geplaatst. Na sloop van de muur is het Twentolmonument gerestaureerd en op 20 april 2006 kreeg het ontstane pleintje de naam Twentolplein.