Op 26 september 2015 waren we bij de herdenking Oranjehotel en aansluitend bezochten we de Waalsdorpervlakte Op deze dag die voor ons in het teken stond van het verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog in Nederland, waarbij vele moedige verzetsstrijders die durfden op te staan tegen de bezetter voor recht en vrijheid, het leven lieten, leek het ons goed ook nog de Erebegraafplaats Bloemendaal te bezoeken. De Eerebegraafplaats Bloemendaal (ook Erebegraafplaats Bloemendaal of Ereveld Bloemendaal) is een erebegraafplaats in de Kennemer duinen, aan de Zeeweg in Overveen in de Nederlandse gemeente Bloemendaal. Hier liggen 347 Nederlandse verzetsstrijders begraven, onder wie Theo van Gogh, Walraven van Hall, Johannes Post, Marinus Post, Hannie Schaft, Johan Brouwer, Willem de Tello, en Gerrit Jan van der Veen. De slachtoffers zijn tijdens de Tweede Wereldoorlog door de Duitsers op verschillende plaatsen in de Kennemer duinen begraven, na daar of elders in Noord-Holland, zoals fusilladeplaats Rozenoord te zijn gefusilleerd.

Op in totaal 45 locaties in de duinen zijn 422 slachtoffers gevonden. Van hen zijn 347 herbegraven op de Eerebegraafplaats Bloemendaal; de overigen zijn bijgezet in een familiegraf, of zijn herbegraven in de gemeente van herkomst.
 

Hannie Schaft

Johannes Post